Archív značiek: tepelné čerpadlá

0100.sk

Dobrý deň,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli navštíviť stránku 0100.sk.

Na tejto stránke Vás chceme informovať o našich službách a dodávaných technológiach v odbore stavebníctva. V dobe vysokej finančnej záťaže za ceny energií sme sa rozhodli zamerať na dodávku technológií pre rodinné domy, ktoré dokážu šetriť náklady za ceny energií a tým znížiť náklady na bývanie dnes a aj v budúcnosti.  Naše rozhodnutie je:  Pasívne domy a rekuperácie

Pre tieto naše ciele sme sa zamerali na dodávku technológií a taktiež výstavbu a montáž týchto technológií do rodinných domov. Po zvážení a naštudovaní rôznych stavebných technológií sme sa rozhodli pre výstavbu Výstavba pasívneho domu systémom strateného debnenia systémomSystém strateného debnenia maXplus, ktorý je predurčený k výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov s tým, že v jednom stavebnom postupe sa vykonáva výstavba stien a zateplenie budovy. Tento systém má ďalšiu výhodu v tom, že sa jednoducho vykonávajú stavebné práce ohľadom vedenia stavebných sieti. Dodávku technológií riešime aj dodávkou a realizáciou Realizujeme rekuperácie vzduchu so spätným ziskom tepla, dodávkou tepelných čerpadiel pre prípravou teplej úžitkovej vody, realizáciou elektroinštalačných prác, inteligenciou domu a ďalších stavebných činností, ktoré nám umožnia výstavbu pasívneho domu na kľúč, ale aj jednotlivých stavebných činností pre Vaše rodinné domy.

Realizujeme rekuperácie

Realizujeme rekuperácie vzduchu

Realizujeme rekuperácie vzduchu v rodinných domoch od plánovania, cez návrh projektu, montáž až po vyladenie a servis rekuperačných jednotiek. Zabezpečujeme dodávku materiálu, realizáciu a poradenstvo pre nízkoenergetické a pasívne domy.

 

Rekuperácia – vetranie v rodinných domoch

Pri dobre zateplenej stavbe a vysokej tesnosti obálky budovy, vrátane výplní otvorov už nie je možné dosiahnuť požadovanú hygienickú úroveň vnútorného prostredia. Vetraním tiež chránime stavbu pred pôsobením vlhkosti, ktorá sa hromadí pri bežných činnostiach ako je varenie, kúpanie, sušenie bielizne apod. Základom je odvetranie toalety, kúpeľne a kuchyne. Tradičné vetranie oknami znamená vysokú stratu tepelnej energie a značnú nepohodu – prievan, studený vzduch, práca s oknami. Takéto vetranie prinesie len krátkodobé zlepšenie kvality vzduchu.

Pre dodržanie hygienicky neškodného vzduchu v obytnom priestore  je potrebné vetranie opakovať  každé 2-3 hodiny. Ďalšími nevýhodami vetrania otvorenými  oknami  sú –  prenikanie hluku, prachu a peľu z ulice. Vetranie otvorenými oknami nie je dostatočne spoľahlivé. Buď vetráme málo, alebo naopak nechávame zbytočne dlho otvorené okná. Pri otvorenej mikroventilácii dochádza k nadbytočnému úniku tepla von z objektu a dovnútra nám preniká prach a hluk.

V súčasnosti moderná bytová výstavba zameraná hlavne na znižovanie energetickej náročnosti budov znižuje nekontrolovateľnú výmenu vzduchu zvýšenou tesnosťou obálky budovy. Preto boli vyvinuté systémy riadeného vetrania, ktoré optimalizujú potrebu výmeny vzduchu v obytnej jednotke a tým zvyšujú obytný komfort. Navyše je možné takéto systémy doplniť o jednotku so spätným získavaním tepla – rekuperátor, čím sa zníži strata tepelnej energie. Rekuperátor naakumuluje energiu odvádzaného vzduchu a odovzdá ju privádzanemu vzduchu. Koľko energie sa nám vráti späť, označujeme ako účinnosť rekuperácie.

Vetrací systém s rekuperáciou zaisťuje stály prívod čerstvého vzduchu do bytových priestorov obytných budov, vytvára tak príjemnú vnútornú klímu a navyše teplo z odvádzaného vzduchu odovzdá čerstvému privádzanému vzduchu.

Použitím vetracej jednotky so spätným získavaním tepla a vlhkosti sa dosiahne vo všetkých miestnostiach stále rovnomerná dobrá kvalita vzduchu. Tepelné straty vetraním klesnú asi o 86% – 90% (v závislosti od jednotky), v porovnaní s vetraním oknami.