Archív značiek: medmax

0100.sk

Dobrý deň,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli navštíviť stránku 0100.sk.

Na tejto stránke Vás chceme informovať o našich službách a dodávaných technológiach v odbore stavebníctva. V dobe vysokej finančnej záťaže za ceny energií sme sa rozhodli zamerať na dodávku technológií pre rodinné domy, ktoré dokážu šetriť náklady za ceny energií a tým znížiť náklady na bývanie dnes a aj v budúcnosti.  Naše rozhodnutie je:  Pasívne domy a rekuperácie

Pre tieto naše ciele sme sa zamerali na dodávku technológií a taktiež výstavbu a montáž týchto technológií do rodinných domov. Po zvážení a naštudovaní rôznych stavebných technológií sme sa rozhodli pre výstavbu Výstavba pasívneho domu systémom strateného debnenia systémomSystém strateného debnenia maXplus, ktorý je predurčený k výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov s tým, že v jednom stavebnom postupe sa vykonáva výstavba stien a zateplenie budovy. Tento systém má ďalšiu výhodu v tom, že sa jednoducho vykonávajú stavebné práce ohľadom vedenia stavebných sieti. Dodávku technológií riešime aj dodávkou a realizáciou Realizujeme rekuperácie vzduchu so spätným ziskom tepla, dodávkou tepelných čerpadiel pre prípravou teplej úžitkovej vody, realizáciou elektroinštalačných prác, inteligenciou domu a ďalších stavebných činností, ktoré nám umožnia výstavbu pasívneho domu na kľúč, ale aj jednotlivých stavebných činností pre Vaše rodinné domy.

Stavebný systém Medmax

MEDMAX je moderná, ekologická a cenovo dostupná stavebná technológia výstavby s maximálnou tepelnou ochranou budov v súvislosti so stúpajúcimi nákladmi na energie a s tým spojenou ochranou životného prostredia. Je určený pre výstavbu nízkoenergetických a pasivnych rodinných a bytových domov.

Základom stavebného systému MEDMAX sú tvárnice z expandovaného penového polystyrénu (EPS) alebo z vylepšeného materiálu Neopor. Tvárnice majú špeciálny zámkový systém a rozoberateľné priečky, ktoré zasunutím a spojením jednotlivých izolačných dosiek vytvoria stratené debnenie s obojstrannou tepelnou izoláciou. Následným vyplnením betónovou zmesou vzniká monolitické betónové jadro bez prerušenia a bez vzniku tepelných mostov v konštrukcii. Izolant v interiéry uľahčuje rýchle zvýšenie teploty pri vykurovaní, vonkajší izolant zabraňuje prestupu chladu v zime a prehriatiu v lete.