0100.sk

Dobrý deň,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli navštíviť stránku 0100.sk.

Na tejto stránke Vás chceme informovať o našich službách a dodávaných technológiach v odbore stavebníctva. V dobe vysokej finančnej záťaže za ceny energií sme sa rozhodli zamerať na dodávku technológií pre rodinné domy, ktoré dokážu šetriť náklady za ceny energií a tým znížiť náklady na bývanie dnes a aj v budúcnosti.  Naše rozhodnutie je:  Pasívne domy a rekuperácie

Pre tieto naše ciele sme sa zamerali na dodávku technológií a taktiež výstavbu a montáž týchto technológií do rodinných domov. Po zvážení a naštudovaní rôznych stavebných technológií sme sa rozhodli pre výstavbu Výstavba pasívneho domu systémom strateného debnenia systémomSystém strateného debnenia maXplus, ktorý je predurčený k výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov s tým, že v jednom stavebnom postupe sa vykonáva výstavba stien a zateplenie budovy. Tento systém má ďalšiu výhodu v tom, že sa jednoducho vykonávajú stavebné práce ohľadom vedenia stavebných sieti. Dodávku technológií riešime aj dodávkou a realizáciou Realizujeme rekuperácie vzduchu so spätným ziskom tepla, dodávkou tepelných čerpadiel pre prípravou teplej úžitkovej vody, realizáciou elektroinštalačných prác, inteligenciou domu a ďalších stavebných činností, ktoré nám umožnia výstavbu pasívneho domu na kľúč, ale aj jednotlivých stavebných činností pre Vaše rodinné domy.

Stavebný systém Medmax

MEDMAX je moderná, ekologická a cenovo dostupná stavebná technológia výstavby s maximálnou tepelnou ochranou budov v súvislosti so stúpajúcimi nákladmi na energie a s tým spojenou ochranou životného prostredia. Je určený pre výstavbu nízkoenergetických a pasivnych rodinných a bytových domov.

Základom stavebného systému MEDMAX sú tvárnice z expandovaného penového polystyrénu (EPS) alebo z vylepšeného materiálu Neopor. Tvárnice majú špeciálny zámkový systém a rozoberateľné priečky, ktoré zasunutím a spojením jednotlivých izolačných dosiek vytvoria stratené debnenie s obojstrannou tepelnou izoláciou. Následným vyplnením betónovou zmesou vzniká monolitické betónové jadro bez prerušenia a bez vzniku tepelných mostov v konštrukcii. Izolant v interiéry uľahčuje rýchle zvýšenie teploty pri vykurovaní, vonkajší izolant zabraňuje prestupu chladu v zime a prehriatiu v lete.

Realizujeme rekuperácie

Realizujeme rekuperácie vzduchu

Realizujeme rekuperácie vzduchu v rodinných domoch od plánovania, cez návrh projektu, montáž až po vyladenie a servis rekuperačných jednotiek. Zabezpečujeme dodávku materiálu, realizáciu a poradenstvo pre nízkoenergetické a pasívne domy.

 

Rekuperácia – vetranie v rodinných domoch

Pri dobre zateplenej stavbe a vysokej tesnosti obálky budovy, vrátane výplní otvorov už nie je možné dosiahnuť požadovanú hygienickú úroveň vnútorného prostredia. Vetraním tiež chránime stavbu pred pôsobením vlhkosti, ktorá sa hromadí pri bežných činnostiach ako je varenie, kúpanie, sušenie bielizne apod. Základom je odvetranie toalety, kúpeľne a kuchyne. Tradičné vetranie oknami znamená vysokú stratu tepelnej energie a značnú nepohodu – prievan, studený vzduch, práca s oknami. Takéto vetranie prinesie len krátkodobé zlepšenie kvality vzduchu.

Pre dodržanie hygienicky neškodného vzduchu v obytnom priestore  je potrebné vetranie opakovať  každé 2-3 hodiny. Ďalšími nevýhodami vetrania otvorenými  oknami  sú –  prenikanie hluku, prachu a peľu z ulice. Vetranie otvorenými oknami nie je dostatočne spoľahlivé. Buď vetráme málo, alebo naopak nechávame zbytočne dlho otvorené okná. Pri otvorenej mikroventilácii dochádza k nadbytočnému úniku tepla von z objektu a dovnútra nám preniká prach a hluk.

V súčasnosti moderná bytová výstavba zameraná hlavne na znižovanie energetickej náročnosti budov znižuje nekontrolovateľnú výmenu vzduchu zvýšenou tesnosťou obálky budovy. Preto boli vyvinuté systémy riadeného vetrania, ktoré optimalizujú potrebu výmeny vzduchu v obytnej jednotke a tým zvyšujú obytný komfort. Navyše je možné takéto systémy doplniť o jednotku so spätným získavaním tepla – rekuperátor, čím sa zníži strata tepelnej energie. Rekuperátor naakumuluje energiu odvádzaného vzduchu a odovzdá ju privádzanemu vzduchu. Koľko energie sa nám vráti späť, označujeme ako účinnosť rekuperácie.

Vetrací systém s rekuperáciou zaisťuje stály prívod čerstvého vzduchu do bytových priestorov obytných budov, vytvára tak príjemnú vnútornú klímu a navyše teplo z odvádzaného vzduchu odovzdá čerstvému privádzanému vzduchu.

Použitím vetracej jednotky so spätným získavaním tepla a vlhkosti sa dosiahne vo všetkých miestnostiach stále rovnomerná dobrá kvalita vzduchu. Tepelné straty vetraním klesnú asi o 86% – 90% (v závislosti od jednotky), v porovnaní s vetraním oknami.

Pasívny dom

Zmyslom pasívneho stavania je snaha priblížiť sa genialite prírody:

– z minimom potrebnej energie, pokiaľ je to možné, bez ďalších zdrojov, bez odpadov a udržateľne zaistiť a zabezpečiť v rámci bývania a pobytu osôb v budovách príjemné a zdravé prostredie.

Otázky, ktoré by sme si mali klásť pred výstavbou domu

  • koľko bude stáť energia za 5, 10, 15, 20 rokov ?
  • aké budú v tej dobe moje príjmy ?
  • akú hodnotu bude mať môj dom v tej dobe ?
  • akú hodnotu má pre mňa sloboda a nezávislosť ?
  • akú hodnotu majú pre mňa moje pocity ?
  • kedy sa mi vráti investícia do auta ?

naroky zastavby